logo
  • banner

wyburzanie

Zasady bezpieczeństwa przy wyburzaniu budynków

Dodano 07.05.2019, Kategoria: Blog, Tagi:

Wyburzanie budynków to nadal jedna z najbardziej niebezpiecznych prac budowlanych, przy których wciąż zdarza się zbyt wiele wypadków.

Upadki z wysokości, złamania i uszkodzenia kończyn górnych oraz dolnych, niebezpieczne uszkodzenia głowy oraz podrażnienia błon śluzowych to przykra rzeczywistość, z którą mierzą się pracownicy na budowie oraz osoby ją nadzorujące.

Szczególną ostrożność powinno zachowywać się podczas wyburzania budynków. Pomoże w tym przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Implantowanie bowiem przepisów BHP jest gwarantem spokojnej pracy podczas rozbiórki i wyburzania budynków.

Co zapewni bezpieczeństwo?

Bezpieczny pracownik to pracownik chroniony

Podczas wyburzania budynków przede wszystkim należy zadbać o wyposażanie każdego pracownika uczestniczącego w pracach w środki ochrony indywidualnej. Będą to:

  • hełmy
  • okulary ochronne
  • rękawice ochronne
  • szelki

Powyższe wyposażenie jest podstawą. Stopy ochroni obuwie ochronne, a maski przydadzą się wszędzie tam, gdzie panować będzie duże zapylenie powietrza. Tak przygotowany pracownik może śmiało ruszać do rozbiórki budynku.

O czym pamiętać na budowie?

Wyburzaj z głową

Po pierwsze należy odłączyć budynek od sieci przesyłowych: elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej oraz cieplnej. Aby zapobiec pracom mogącym spowodować zawalenie się obiektu należy przedstawić pracownikom dokładny plan przebiegu prac rozbiórkowych. W razie kontroli miejmy zawsze pod ręką pozwolenie na prowadzenie prac, program ich wykonywania oraz dziennik robót.

Rozpoczęte prace rozbiórkowe należy natomiast  przerwać w przypadku zerwania się silnego wiatru lub przebywania pracowników na niższych kondygnacjach budynku.

Pamiętać trzeba także o regularnym usuwaniu gruzu przy pomocy rynien zsypowych. Zapobiegnie to zaleganiu gruzu na dachach oraz stropach poszczególnych kondygnacji. To niezmiernie ważne; jego ciężar bowiem może spowodować zawalenie się poszczególnych części rozbieranego budynku.

Wyburzanie to roboty budowlane, wymagające użycia specjalistycznego sprzętu; zabronione jest podkopywanie ścian lub ich podcinanie.