logo
  • banner

Zagęszczenie terenu

Zagęszczenie terenu jest usługą, która ma na celu optymalne przygotowanie podłoża pod budowę obiektu budowlanego. Zagęszczenie terenu jest konieczne w przypadku gruntów niespoistych, które nie są odpowiednie do posadowienia na nich budynku. Umiejscowienie fundamentów na niestabilnym terenie jest przyczyną ich nierównomiernego osiadania, a w konsekwencji może prowadzić do pękania konstrukcji budynku i katastrofy budowlanej. Nasza firma z Chwaszczyna k. Gdańska specjalizuje się w realizacji robót, prowadzących do uzyskania odpowiedniego poziomu zagęszczenia podłoża. Prace opieramy na wynikach badań geotechnicznych gruntu. W przypadku zainteresowania naszymi usługami zapraszamy do skontaktowania się z nami!

Jak uzyskać zagęszczenie gruntu?

W celu uzyskania zagęszczenia gruntu wykorzystujemy wiele metod, w tym: ubijanie terenu przy pomocy specjalistycznych maszyn, np. koparek, wyposażonych w ubijaki, a także stosowanie odpowiednich zasypek, które wpływają na zespojenie struktury terenu. Do stabilizacji gruntu używa się również zaczynu cementowego. Nasi wykwalifikowani pracownicy dostosują odpowiednią technikę zagęszczania gruntu do specyfiki działki budowlanej, a także możliwości i oczekiwań naszych klientów. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem gwarantujemy najwyższy standard realizacji naszych usług. W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji!